מחוון להערכת בלוג-פוליו


מחוון להערכת הבלוג-פוליו


תבחינים
התלמידים השיגו את היעד
התלמידים בדרך להשגת היעד
התלמידים בתחילת הדרך להשגת היעד
תוכן וארגון המידע

איסוף מידע והערכה.

תמצות, סיכום ומיזוג טקסטים.

כתיבת טקסט טיעון  
ושכנוע והצגתו.
  
הבנת המניעים של הגוף אותו הוא מייצג משלוש נקודות מבט שונות
איסוף מידע

תמצות, סיכום ומיזוג טקסטים.


הבנת המניעים של הגוף אותו הוא מייצג משתי נקודות מבט שונות.

איסוף מידע

מכיר את המניעים של הגוף אותו הוא מייצג.הבניית הידע
משתתף באופן פעיל בדיון קבוצתי להבניית ידע.

מסוגל לתכנן את צעדיו לקראת בפתרון הבעיה.

מסוגל לנסח בעיה, לגבש תכנית מתאימה לפתרונה.

לוקח חלק פעיל בדיון לניסוח והצגת טיעון שכנוע.

מנסח  "קול אישי" בעקבות הידע החדש.
משתתף באופן פעיל בדיון להבניית ידע קבוצתי.

מסוגל לתכנן חלקית את הדרך באופן כללי  לפתרון הבעיה.

מנסח את הבעיה אך מתקשה בתכנון התוכנית לפתרונה.לוקח חלק בדיון להבניית ידע קבוצתי.

משתתף אך לא פעיל בדיון לגיבוש עמדה קבוצתית.

מבין את הבעיה.
שימוש בטכנולוגיה ככלי להעברת מידע

עושה שימוש בכלי חיפוש מתקדם ברשת.

עובד עם תמונות ותוכנות עיצוב.

עורך את הפורטפוליו הדיגיטאלי.

שומר נכון את המידע שהופק .

עשה שימוש נכון ויעיל בבלוג ובסקר.

מסוגל לנווט את עצמו בין אתרי המידע כדי לממש את התכנית עליה החליט, בדרך היעילה ביותר.

עושה שימוש בכלי חיפוש מתקדם ברשת.

עובד עם תמונות ותוכנות עיצוב.

עורך הפורטפוליו הדיגיטאלי.

עשה שימוש חלקי בבלוג ובסקר.

מנווט בין אתרי המידע אך לעתים הולך לעיבוד או אינו מוצא את המידע הנדרש.

יודע להשתמש במנועי החיפוש אך הולך לאיבוד בין האתרים.


עובד עם תמונות ותוכנות עיצוב.

שומר את המידע שהופק.לא עשה שימוש נכון בבלוג ובסקר.

מיצג ויזואלי:
1. יצירת אלבום תמונות בפיקאסה
2.    יצירת סמל חדש ועיצובו

הכנת שני מיצגים.

הכנת מיצג אחד.חזרה לדף הבית

הכנת מיצג אחד חלקי.