מטרות יחידת הלימוד


נושא ההוראה:  סמל וסמל המדינה

1.1       חיזוק הערכים ושיפור ההישגים – מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.
2.1.1  העמקת החינוך לערכים - בניית חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהדות, הציונות והישראליות.
הנחת היסוד של התוכנית היא שהעיסוק בנושאים הקשורים בארץ ישראל, במגוון תכנים ודרכים, יביא להפנמה, למידה יעילה ומשמעותית ויחזק את תחושת השייכות, הגאווה והזהות היהודית-ישראלית.החוק במדינת ישראל 2010 קובע כי אחת המטרות של מערכת החינוך הממלכתית הוא ללמד את התלמידים את "תורת ישראל, מורשת ישראל והמסורת היהודית". בהתאם לחוק החדש יצרו השנה במשרד החינוך שיעור חדש. נא להכיר את "מורשת ותרבות ישראל" . השיעור החדש יהיה מקצוע חובה בשנת הלימודים הנוכחית בכיתות ו', ז' ו-ח', בבתי הספר הממלכתיים בהיקף של שתי שעות שבועיות. בשנת הלימודים הבאה תתרחב התוכנית גם לכיתות ד', ה' ו-ט'. כשהמטרה היא שהתלמידים ילמדו נושאים הקשורים לתרבות היהודית, ללוח השנה היהודי, מעגל החיים היהודי ועל זיקת עם ישראל לארץ ישראל. (ynet 26.08.09)


קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-ו', בבית ספר חילוני.
מטרות תוכן:
•           התלמידים ידעו מה המשמעות של המושג "סמל". (ידע)
•           התלמידים ידעו שאייקון הוא למעשה "סמל". (ידע)
•           התלמידים יכירו סוגים שונים של סמלים – ומוטיבים חוזרים ומשמעותם (ידע)
•           התלמידים יכירו את סמל המדינה ומרכיביו, ומה מייצג כל חלק        בסמל. (ידע והבנה) וידעו את התהליך ההיסטורי של בחירתו.
•           התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, להביע רעיון או ערך (הבנה)
•           התלמידים יבינו כיצד סמל מייצג ומלכד קבוצה (הבנה יישום והשלכה)
מטרות מיומנויות:
  • התלמידים ידעו לאתר מידע, מסוגים שונים (טקסט, ויז'ואל ואודיו ) וממקורות שונים, 
  • להעריך את איכות המידע ומהימנותו וידעו כיצד למזגו.
  • התלמידים יאספו, יעבדו ויציגו מידע על סמלים שונים וסמלי המדינה שהוצעו ישוו ביניהם, יבחרו בעצמם וינמקו בחירתם.  
  • התלמידים יעצבו סמלים משלהם לקבוצות שיבחרו, באופן שייצג את הערכים שיבחרו. (יישום)
  • התלמידים יעבדו בשיתופיות - יגיבו על עבודות חבריהם –לימוד של מתן הערכה וביקורת, יעבירו ויקבלו משוב וינמקו את דעתם.
בחרנו לעבוד בכלים השיתופיים השונים הקיימים בגוגל. כלים אלה נגישים לכל לומד ומורה, וממוקמים ב"ענן" המאפשר גישה מכל מחשב מחובר לרשת. 
מבחינה פדגוגית, 
כלים אלה דורשים מכל התלמידים להיות פעילים, ולשתף פעולה ביניהם. מחייבים תגובה ומשוב זה על עבודתו של זה ושיתוף בתוצרים. ומכאן יובילו ליצירת מידע חדש משותף (למידה קונסטרוקטיביסטית)
בסיום כל משימה תבוצע משימה אישית - משימת שלב, משוב עליה ינתן על ידי המורה, לאחר שכל חבר בקבוצה ישלח את המשימה שלו. כך תתבצע הערכה מעצבת, במקביל לאחריות ההדדית על חברי הקבוצה לסיים את המשימות האישיות.
1.      שימוש בבלוג כסביבת למידה, בה יוכלו התלמידים לעבור בין המשימות השונות. היתרון הוא של המיקום ברשת. מכל מחשב אפשר לפתוח את הבלוג (מעין אתר) ולבצע את המשימות. אין צורך בהורדת תוכנה.
2.      בלוגים אישים להצגת הסמלים, דעות ותגובות .
3.      שאלון גוגל דוקס לבחירת הסמל .
4. מילוי משימת שלב אישית בסיום כל משימה, תעיד על מידת ההבנה וההפנמה, תאפשר הערכה מעצבת וכמו כן, תאפשר מעקב אחר העבודה האישית והקבוצתית.
5. שיתוף באלבום תמונות "פיקאסה" לצורך הצגת סמלים בתחילת התהליך ושימוש באותו אלבום (שנוצר בשלב הראשון), לסגירת המעגל במשימת עיצוב הסמל קבוצתי (המשימה האחרונה).
6. עיצוב סמל קבוצתי ופרסומו בבלוג. 
7. הוספת תגובות ומשובים על העבודות של הקבוצות האחרות.
8. מילוי משוב אישי לסיכום - לצורך רפלקציה על התהליך שעבר כל תלמיד, מבחינת דרך העבודה והתכנים. הנ"ל יאפשר למורה להעריך את התהליך כולו.

חזרה לדף הבית