רצף הפעילויות ביחידה


רצף הפעילויות ביחידה: הסמל 

נושא הפעילויות : הסמל וסמל המדינה
יחידה מתוקשבת בנושא סמל בכלל וסמל המדינה בפרט.

אוכלוסיית היעד:  תלמידי כתות ד-ו בבית ספר ממלכתי - יסודי חילוני

נושא : מורשת ישראל

חיזוק הערכים ושיפור ההישגים – מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.

2.1.1  העמקת החינוך לערכים - בניית חיזוק והטמעת תוכניות להעמקת הזהות היהדות, הציונות והישראליות.
הנחת היסוד של התוכנית היא שהעיסוק בנושאים הקשורים בארץ ישראל, במגוון תכנים ודרכים, יביא להפנמה, למידה יעילה ומשמעותית ויחזק את תחושת השייכות, הגאווה והזהות היהודית-ישראלית.
החוק במדינת ישראל 2010 קובע כי אחת המטרות של מערכת החינוך הממלכתית הוא ללמד את התלמידים את "תורת ישראל, מורשת ישראל והמסורת היהודית". בהתאם לחוק החדש יצרו השנה במשרד החינוך שיעור חדש. נא להכיר את "מורשת ותרבות ישראל" . השיעור החדש יהיה מקצוע חובה בשנת הלימודים הנוכחית בכיתות ו', ז' ו-ח', בבתי הספר הממלכתיים בהיקף של שתי שעות שבועיות. בשנת הלימודים הבאה תתרחב התוכנית גם לכיתות ד', ה' ו-ט'. כשהמטרה היא שהתלמידים ילמדו נושאים הקשורים לתרבות היהודית, ללוח השנה היהודי, מעגל החיים היהודי ועל זיקת עם ישראל לארץ ישראל. (ynet 26.08.09)

התלמידים עוברים בבלוג ה"סמל"  מסע חקר של למידת המושג מן הכלל אל הפרט.  

הגישה הפדגוגית ביחידה זו הינה קונסטרוקטיביסטית: היישום יהיה על פי המדדים הבאים:
 ניצול הערך הטכנולוגי: 
הטכנולוגיה הכרחית בביצוע הפעילות. יש הפנייה למגוון אתרים עשירים, עדכניים, או כאלה המשלבים טקסט עם מרכיבים ויזואליים המסיעים להבנת התכנים לדוגמא: הלומד מבצע אינטראקציה עם התכנים, או שותף פעיל לדיאלוג בפורום.
רמת חשיבה נדרשת: 
הפעילות מעודדת חשיבה, שאילת שאלות, נקיטת עמדה או הסקת מסקנות, מעודדת יצירתיות, יזמות והבניית ידע בדרך של ניתוח, יישום, אנליזה, סינתזה, רפלקציה והערכה. (בלום – רמה 3-6).
מידת השיתופיות: 
יש שימוש במרכיבים תיקשוביים התומכים בעבודה שיתופית כחלק בלתי נפרד ומהותי בתהליך הלמידה. הלומדים משמשים מקור מידע לעמיתיהם לדוגמא: לומדים דנים בנושאים משותפים; בונים תוצר משותף; מתייעצים; מעריכים זה את זה או מתייחסים לתוצרי עמיתים.
  קרוב התכנים לעולמו של הלומד: 
קיים קישור לעולמו התרבותי של הלומד ולידע הקודם שלו. אפשר לעשות זאת על ידי: א) בחירת הקשר שעשוי לעניין את הלומדים, ב) עיסוק בפתרון בעיית אמת. ג) קיום דיונים אקטואליים ורלוונטיים ללומדים.
הכוונה לתוצרים עשירים: 
קיימות הנחיות מפורטות ומובנות למשימה, העוזרות ללומד בבניית התוצר, ומאפשרות למורה לשמש כמנחה. התוצר מגוון, יצירתי או מקורי. מאפשר ניצול כישורים אישיים וביטוי עצמי.
הערכה שזורה: 
הערכה ניתנת ע"י המורה או התלמידים העמיתים על פי קריטריונים ברורים נתונים מראש.ההערכה מלווה את תהליך הלמידה ומשביחה אותו. 


רצף הפעילויות :

מטרת על של היחידה היא למידה  קונסטרוקטיביסטית  של קבוצות תלמידים בלמידה שיתופית, תוך שילוב הטכנולוגיה בפדגוגיה.  במטרה  לאפשר למידה עצמית שיטתית ומובנית, בשלב הראשון קיימות ביחידה   הנחיות לתלמידים. ההנחיות מפרטות את מהלך הלמידה, שלבי העבודה והמסגרת הטכנולוגית בה יתבצעו כל אחד מהשלבים בעבודה. המשימות הן ללא גבולות של זמן ומקום, והמורה הוא מנחה ומלווה, אחד מהמעריכים של התוצרים, לצד עמיתים מעריכים.  הידע והתוצרים הם תוצאה של חקר, הנבנה בשלבים ולסיום, מיושם על ידי קבוצות התלמידים במסגרת הבלוג שפתחו.  
כלל הפעילות תעשה בסביבת ה"בלוגר" של גוגל. תהליך העבודה כולו יבוצע על ידי התלמידים בבלוגים הקבוצתיים, בהם יביעו התלמידים את דעתם , יעלו את תוצריהם ויבצעו הערכת עמיתים לעבודות של הקבוצות האחרות. בנוסף יעבדו במסמכים המשותפים בגוגל ואלבום התמונות המשותף – פיקאסה.
בסיום כל שלב, על התלמידים למלא "משימת שלב" אישית, במטרה לוודא שיש הפנמה של המושגים שנלמדו באותה משימה, שכל תלמידי הכתה שותפים ללמידה וקבלת אחריות קבוצתית. רק לאחר שמשימות השלב של כל חברי הקבוצה הגיעו לידי המורה במסמך המשותף או באלבום, תקבל הקבוצה אישור להמשיך לשלב הבא. ההערכה מעצבת המאפשרת חיזוק ומתן הדגשים בכל שלב ומעקב צמוד של המורה על התהליך. כמו כן הבלוגים של הקבוצות המופיעים בבלוג הלמידה מעודכנים - ובמבט אחד אפשר לדעת באיזה שלב נמצאת כל קבוצה


2.     מהו סמל? 
המשימה היא חקר המושג "סמל".
טכנולוגיה
·         בפעילות זו תתחיל כל קבוצה לעבוד בבלוג שלה ותיצור את הדף הראשון.
·         איתור מידע במקורות דיגיטליים – טקסטים, סרטון.
·         הערכת מקורות מידע ומהימנותו
·         מיזוג מידע
·         יצירת קישורים לאתרים
·         מיומנויות של עבודה עם טקסט דיגיטלי כמו הדגשה וסימון
·         העלאת תמונת הסמל לבלוג
פדגוגיה
·         התלמידים יעבדו בקבוצות בצורה שיתופית.
·         הקבוצות  יחפשו הגדרות למושג במקורות מידע דיגיטליים ולא דיגיטאליים, על פי בחירתם.
·         יציגו באילו  מקורות מידע השתמשו ויצרו קישורים .
·         ידגישו משפטי מפתח  וימזגו אותם לסיכום. 
·         יכתבו  את משמעות "סמל" במילים שלהם 
·         יראו שגם "אייקונים" הם סמלים
·         יבחרו סמל המדגים לדעתם את המושג ויציגו באמצעותו את הידע החדש שרכשו.
תוכן
·         התלמידים ידעו מה המשמעות של המושג "סמל".
·         התלמידים ישוו בין אייקון לסמל – וידעו שהוא מייצג משמעות שמעבר לציור.


3.      מכירים סמלים

טכנולוגיה
·   איתור מידע במקורות דיגיטליים – סרטון .
·       מיומנויות של עבודה עם טקסט דיגיטלי מסוג תמונה –תאור 
·   הסמל או  העלאת תמונה שלו  לבלוג.
פדגוגיה
·           התלמידים יעבדו בקבוצות בצורה שיתופית.
·           יבחרו אייקון מוכר (רלוונטיות)
·           התלמידים ימצאו מה משמעות האייקון - מה הוא מייצג
·         כל תלמיד ימצא אייקון  נוסף וידגימו מה הוא מסמל ומדוע השתמשו בו במקרה שמצאו בעצמם.
תוכן
·           התלמידים יבינו את המשמעות של המושג "סמל".
·           התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, להמחיש רעיון או פעילות (הבנה  ויישום)4. מוטיב בסמל
המשימה היא להכיר סוגים שונים של סמלים
טכנולוגיה
·         פתיחת  דפים נוספים בבלוג הקבוצתי.
·         איתור מידע במקורות דיגיטליים – תמונות.
·         מיזוג מידע
·         מיומנויות של עבודה עם טקסט דיגיטלי מסוג תמונה - העלאת תמונה לבלוג.
פדגוגיה
·         התלמידים יעבדו בקבוצות בצורה שיתופית.
·         ימצאו או את המוטיב המשותף לתמונות –הסקה והכללה
·         התלמידים ימצאו סמלים נוספים עם אותו מוטיב
·         התלמידים יבדקו מה מסמל האריה בטבע
·         התלמידים ימצאו סמל נוסף ובו בעל חיים אחר וידגימו מה הוא מסמל ומדוע השתמשו בו במקרה שמצאו בעצמם.
תוכן
·         התלמידים יבינו את המשמעות של המושג "סמל".
·         התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, אדם או מקום להביע רעיון או  ערך(הבנה  ויישום)


טכנולוגיה
·         פתיחת  דפים נוספים בבלוג הקבוצתי. והעלאת הטבלה המסכמת לבלוג
·         איתור מידע במקורות דיגיטליים – הפנייה לאתרי אינטרנט
·         מיזוג מידע
·         מיומנויות של עבודה עם מסמך עבודה משותף בגוגל docs
·         שימוש בטופס הבחירה האישי.
פדגוגיה
·         קריאת קטעי מידע וחשיפה לשלושת האפשרויות של הסמל שהגיעו למקומות הראשונים
·         קריאת טקסט טיעוני בעד ונגד כל סמל
·         עריכת הטיעונים בטבלה מסכמת
·         בחירת הסמל המתאים בעיני כל פרט.
תוכן
·         התלמידים יכירו את סמל המדינה ומרכיביו, ומה מייצג כל חלק  בסמל. (ידע והבנה) וידעו את התהליך ההיסטורי של בחירתו.
·         התלמידים יאספו, יעבדו ויציגו מידע על סמלים שונים וסמלי המדינה שהוצעו ישוו ביניהם, יבחרו בעצמם וינמקו בחירתם.  
·         התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, אדם או מקום להביע רעיון או  ערך  מייצג ומלכד קבוצה .


טכנולוגיה
·         בדף הבית של הבלוג אפשר ליצור רשומות
·         חשיפה למקורות מידע דיגיטאליים מסוגים שונים כמו מוצגי תערוכה במוזאון, סרטונים ושירים.
פדגוגיה
·         קריאת טקסט מסוגת שיר
·         צפייה בסרטון על תערוכה במוזאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס.
·         צפייה בתמונות מן התערוכה.
·         בחירת תמונה.
·         ניתוח הסמל המופיע בתמונה שנבחרה – פרוק הסמל למרכיביו:
* חלקי הציור
*צבעים
*כיתוב
·         משמעות כל חלק בסמל ומה הוא מייצג
תוכן
·         התלמידים יבינו את המשמעות של המושג "סמל".
·         התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, אדם או מקום להביע רעיון או  ערך(הבנה  ויישום)
·         התלמידים יעשו סינתזה בין סמל המדינה הרשמי ומה שהוא מייצג לבין הסמלים בתערוכה
יבחנו את השינויים שיצרו האמנים ויסבירו אילו רעיונות נוספים / אחרים ביקשו להביע (חשיבה מסדר גבוה)
·         התלמידים יבינו כיצד יכול ציור, אדם או מקום להביע רעיון או  ערך  מייצג ומלכד קבוצה .

טכנולוגיה
·         כתיבת רשומות בבלוג והוספת תגובות לבלוגים של קבוצות אחרות
·         עיצוב סמל בתוכנת עיצוב החל מ power point  ועד photoshop
         
·         העלאת הסמל המעוצב לבלוג הקבוצתי.
פדגוגיה
·         בחירת הערכים אותם ירצו להציג ב"סמל" שלהם
·         בחירת הקבוצה אותה ירצו לייצג
·         בחירת מאפייני הקבוצה אותם ירצו להביע
·         בחירת הערכים המרכזיים
·         בחירת צבעים, טקסטים  וייצוגים גראפיים לכל אחד מהנ"ל
·         הצגת הנימוקים והתכנון בבלוג הקבוצתי
·         בחינה של התהליך בקבוצות אחרות, קבלת והענקת משובים להערכה מעצבת בשלב התכנון
·         עיצוב הסמל ע"י הקבוצה והעלאתו לבלוג הקבוצתי
·         הוספת נימוק לכל חלק בסמל ומשמעותו
         
תוכן
·         התלמידים יבינו כיצד סמל מייצג ומלכד קבוצה
מיומנות
·         התלמידים יעבדו בשיתופיות - יגיבו על עבודות חבריהם –לימוד של מתן הערכה וביקורת, יעבירו ויקבלו משוב וינמקו את דעתם.
·         התלמידים יעצבו סמלים משלהם לקבוצות שיבחרו, באופן שייצג את הערכים שיבחרו.         צפייה בסרטון   "תזכרו את זה או שיבוא שוטר" ויענו על שאלון רפלקטיבי אישי , המתייחס לתהליך שעברו.חזרה לדף הבית